Politiker beredda betala mer för hemlösa

Imorse berättade Västekot att det blir betydligt dyrare att placera bostadslösa i kommunala akutbostäder än på Hotell Lundby och Meros Camping. Det här är inget som tycks förvåna stadsdelspolitikerna i Göteborg.
En enkät som Västekot har gjort visar att politikerna är beredda på kostnadsökningar om kvalitén samtidigt ökar. Utbyggnaden av alternativa bostäder samordnas av Lundby stadsdelsnämnd. Mats Carlsson, som är moderat i nämnden, säger till Västekot att partiet där ändå har begärt noggrannare beskrivningar av ekonomin.