Dåligt intresse för mångfald i Västra Götaland

Ett stort nätverk i mångfaldsfrågor i Västra Götaland ställer in den träff, som var planerad den här veckan. - Trots att det finns över hundra personer på utskickslistan till träffen ställs den in på grund av för få anmälningar, säger integrationshandläggare Jesper Svensson på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
En rad företag, myndigheter, kommuner och konsulter har i fyra års tid träffats för att ge varandra tips och råd, om hur mångfalden kan ökas på arbetsplatserna. Det handlar om att de anställda ska ha olika bakgrund och erfarenheter, som exempelvis fler invandrare.