Kommunalråd kritiserar finansiering

Kommunerna får allt fler uppgifter som riksdagen och regering beslutat om men de får inga extra pengar för att sköta de nya uppgifterna.
Staten styr för hårt tycker kritikerna i diskussionen om kommunernas och den offentliga verksamhetens framtid och det ska Per Nuders ansvarskommitté, som tillsattes för ett år sedan, belysa och analysera. Bland andra Härjedalens socialdemokratiska kommunalråd Lennart Olsson är kritisk mot den statliga finaniseringen. Det mest tydliga exemplet på en dyr reform som kommunerna var tvugna att genomföra är lagen om LSS, lagen om särskilt stöd. Lagen ska garantera ett vettigt och värdigt liv även till dom allra mest handikappade. Det är en krånglig lag med flera ansvariga och den är dyr för kommuenrna som ofta inte kompenseras. - Den reformen är helt underfinansierad från statens sida och jag tycker att statens ska ta ett betydligt större ansvar för de frågorna, säger Lennart Olsson.