Ämtervikskvinna årets Viljastipendiat

Årets Vilja-stipendium till en framgångsrik kvinnlig företagare tilldelades i dag Eva Larsson, som driver ett trävaruexport-företag - Eva Export, i Östra Ämtervik. Stipendiesumman är 25 000 kronor skattefritt.