Trygghetslarm fungerar igen

Sedan en tid tillbaka fungerar nu åter larmsystemet som det är tänkt för 600 äldre runt om i Västerviks kommun. Signalen från kunderna har fungerat hela tiden, men däremot kunde pensionärerna inte prata med personalen eller veta om deras larm nått fram, vilket nu har åtgärdats.
Slussningsenheten i larmcentralen har bytts ut och Walle Johansson äldreomsorgschef i Västervik säger till P4 Kalmar att tryggheten för kunderna ska vara tillbaka igen.