EU-dom kan ge landstinget personalproblem

Landstingen runt om i Sverige står inför gigantiska personalproblem. Som det är nu kan en läkare jobba i praktiken hur mycket som helst för att klara personalbristen.
Redan från och med första juli nästa år ska sjukhusen ha betydligt fler läkare, operationsassistenter och röntgenassistenter anställda, eftersom EU kan kräva strängare arbetstidsregler efter en prejudicerande dom som räknar in jourtiden i den ordinarie arbetstiden. Det innebär att det måste anställas bland andra fler läkare som kan fylla ut jourtiden som nu alltså kan försvinna om det blir strängare arbetstidsregler till sommaren.