Vice finansministern fick traktamente och bjudmiddag

Det är vanligt att riksdagsledamöter begär ersättning för matkostnader de inte har haft. Ekot har granskat ett flertal tillställningar där ledamöterna blivit bjudna på mat samtidigt som de både begärt och fått ut felaktig ersättning.

Gudrun Schyman har både begärt och fått för mycket ersättning vid bland annat två Nobelfester och en kungamiddag, trots att hon vet att hon skulle ha gjort avdrag.

– Jag kan reglerna, visst. Det är så att om man fått lunch eller middag ska man dra av det, säger Gudrun Schyman.

Men du har bara struntat i det i det här fallet?

– I det här fallet har jag bara fyllt i som om jag är i Stockholm. Punkt och slut, säger Schyman.

Riksdagsledamöter som inte är från Stockholm är formellt sett på tjänsteresa när de är i riksdagen. De får därför 330 kronor extra om dagen, som ska användas till mat.

Under förra året gick över 10 miljoner av skattebetalarnas pengar till sådana traktamenten.

Dra av bjudmat
När ledamöterna blir bjudna på mat ska de göra avdrag från ersättningen. För en middag är avdraget 115 kronor.

Ekot har granskat flera tillställningar, där riksdagsledamöterna blivit bjudna på mat. Vid samtliga tillfällen har ett flertal ledamöter både begärt och fått ersättning de inte skulle ha haft.

Den nye kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg har vid minst två tillfällen begärt och fått för mycket ersättning.

– När man skickar in reseräkningen blankt får man traktamente. Om man har blivit bjuden på mat ska man sätt i ett kryss om man blir bjuden på middag, vilket jag beklagar, säger Sven-Erik Österberg.

Hur ser du som biträdande finansminister på detta slöseri?

– Jag har ingen kommentar till det annat än att jag beklagar att jag inte fyllt i det. Det ska man göra. Det har jag missat och jag beklagar det, säger biträdande finansminister Sven-Erik Österberg.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, som enligt närvarolistor deltagit vid 14 tillställningar som Ekot granskat, har vid elva av dem fått för mycket ersättning.

– – Jag har missat att fylla i att jag haft en middag eller frukost vid några tillfällen, säger Peter Eriksson.

Hur kan man glömma bort att man varit på Nobelfest, som du missat av göra avdrag från?

– Om man gör reseräkningarna ett halvår senare är det inte säkert att man tänker på vad som hände just den dagen. Det är ganska komplicerat, säger Peter Eriksson.

Vid den senaste middagen som kungen arrangerade för riksdagsledamöterna, begärde och fick över 50 ledamöter ersättning för mat trots att de blev bjudna på middagen.

Alf Svensson har felat
Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svenson har fått felaktig ersättning vid fyra av de tio tillställningar Ekot granskat.

– Jag kan inte göra mer än att tillstå att jag har gjort fel, glömt det, eller hur det har gått till. Medvetet rufflar jag inte med traktamenteslapparna, säger Alf Svensson.

Inte ens när riksdagen arrangerar egna middagar gör ledamöterna rätt avdrag. Vid talmannens vårmiddagar de tre senaste åren har var tredje begäran om traktamente varit felaktig.

35 vill betala tillbaka
Sedan Ekot började granska ledamöternas traktamenten har minst 35 ledamöter begärt att rätta till gamla reseräkningar.

Några har konstant låtit bli att göra avdrag under hela sin tid i riksdagen och säger till Ekot att de inte visste att de inte skulle ha ersättning om de blivit bjudna på mat.

Folkpartisten Tina Acketoft har nu begärt att få betala tillbaka ersättningen för 26 middagar och luncher.

– Ingenting av detta har jag fyllt i och ett antal resor har jag inte fyllt i, säger Tina Ackertoft, riksdagsledamot för folkpartiet.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se

Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se