Flygstopp i fjällen

Nu vill de ansvariga myndigheterna att flygtrafiken i fjällvärlden ska regleras ännu mera
Det är Luftfartsverket och Naturvårdsverket som i en gemensam skrivelse till regeringen föreslår att det ska införas flygförbud i samma områden där det i dag är skoterförbud. Men renskötarna kommer troligen att få dispens för sina helikoptrar på liknande sätt som de har dispens för skotrar idag.