Få satsningar på cyklister i länet

Östergötland får underkänt av naturskyddsföreningen och cykelfrämjandet för bristande satsningar på cykeltrafiken. Trots att regeringens mål är att öka cyklandet, så glöms cyklisterna bort i planeringen.
Framför allt är de allt vanligare trefältsvägarna med vajerräcken är en fara för cyklisterna, anser Björn Malmström på Cykelfrämjandet i Östergötland. Totalt får fyra län underkänt i Naturskyddsföreningens granskning. Naturskyddsföreningen har granskat länens transportplaner och konstaterar att trots regeringens mål att öka cyklandet så är inga pengar öronmärkta för cykeltrafiken.