Feberns gåta löst av Linköpingsforskare

Vad är det som gör att vi får feber? Den frågan har forskare i Linköping grunnat över en tid. Nu har forskarna lyckats identifiera exakt det enzym som sätter igång feberreaktionen, vilket också gör det möjligt att ta fram ett nytt smärtstillande läkemedel.
Vid en inflammation i kroppen så är feber en helt naturlig reaktion, ett sätt för kroppen att bekämpa problemet. Men det har varit svårt att förstå hur hjärnan får kännedom om precis när den ska utlösa febern. Vid en inflammation så frisätts ämnen som går ut i blodbanan, men normalt sett så skyddar sig hjärnan från blodet i den så kallade blodhjärnbarriären. Där sitter celler inuti blodkärlen tätt, tätt ihop och sätter stopp för främmande ämnen. Men forskaren Anders Blomqvist och hans kollegor i Linköping har tidigare misstänkt att blodkärlsväggarna är tapetserade med mottagarämnen som släpper in dom här inflammatoriska ämnena till hjärnan. Vid det här insläppet bildas en kedja av enzymer och nu har man lyckats identifiera exakt det enzym, som slutgiltigt når fram till hjärnan och sätter igång feberreaktionen. Försöken har gjorts på genförändrade möss, där man sett att möss utan det här enzymet inte har drabbats av någon feber. Det här gör det möjligt att ta fram ett nytt smärtstillande och febernedsättande läkemedel som specifikt angriper det här enzymet. Det skulle kunna minimera risken för biverkningar. För de läkemedel som redan finns i dag slår vitt och brett mot alla möjliga enzymer och orsakar därför också alla möjliga biverkningar, bland annat magbesvär och njurbesvär. Ett nytt preparat som hämmar bara det här enzymet skulle därför bli till stor nytta, säger Anders Blomqvist.