Ökande problem med flyktingar som omkommer

De senaste dagarna har 18 flyktingar från Afrika dött utanför Italiens kust, när de har försökt ta sig till Europa i små båtar över Medelhavet. Flera av de döda var barn. Flyktingar som dör i vattnen utanför framför allt Italiens och Spaniens kuster är ett ökande problem enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.
– Det är definitivt ett problem som ökar och då är det frågan om båtar som överlastas med passagerare som dels kan vara ekonomiska migranter men vi vet inte heller om det finns asylsökande ombord, säger Måns Nyberg, UNHCR:s Nordenkontor – Det är en fruktansvärd tragedi som vi bevittnar, säger Nyberg. Nedkylda och uthungrade De drygt 40 personer som överlevde nu i helgen och nedkylda och uthungrade kom till den lilla italienska ön Lampedusa. De uppgav nästan alla att de kom från Somalia. Då ska de troligen också ha rätt till asyl, säger Måns Nyberg, eftersom deras liv kan vara i fara på grund av förföljelse och krig. Både människorättsgrupper som Amnesty och FN:s flyktingorgan anser att det är EU:s ansvar att se till att människor som behöver skydd har möjlighet att söka asyl på ett säkert sätt. – Asylsökande blir tvungna att anlita brottsliga nätverk och illegala vägar för att ta sig in i Europa och här är det EU:s ansvar att skapa en asylpolitik som gör det möjligt för folk att söka asyl på laglig väg, säger Måns Nyberg. ” EU stänger ute” Amnesty International är mycket kritisk till EU:s flyktingpolitik, som Amnesty menar mer koncentreras på att stänga människor ute än att ge dem möjlighet att söka skydd. FN:s flyktingorganisation är rådgivare åt EU i de här frågorna, och gehöret för problematiken skiftar. – Det kommer blandade signaler. Dels är det finns det en stark vilja att lösa det här på ett humant och mänskligt sätt, men samtidigt påverkas EU:s regeringar naturligtvis av det politiska klimatet i sina egna länder. Det politiska klimatet är tyvärr sådant just nu att man gärna vill skärpa reglerna för asylsökande, säger Måns Nyberg. ”EU bör ta ansvar” Både Italien och Spanien som är de främsta landstigningsplatserna för flyktingarna som kommer i båt över Medelhavet, har skärpt sina lagar för att komma åt illegala flyktingar. Men förutom att försöka påverka EU om vikten av humana flyktinglagar, anser UNHCR också att EU borde höja blicken och se sitt ansvar i ett mycket större perspektiv. – Det internationella samfundet måste göra någonting åt krisregioner som till exempel Somalia som är ett land i fullständig anarki. Folk måste helt enkelt söka asyl någon annanstans för att rädda sina liv. – EU och de rika länderna måste satsa mycket, mycket mer på att hjälpa dessa konfliktregioner på fötter så att säga. Då minskar vi antalet asylsökande, säger Måns Nyberg, UNHCR:s Nordenkontor.
Maria Sjöqvist maria.sjoqvist@sr.se