Trotsar domstol - betalar pengarna till Ryanair

Nyköpings kommun beslutade på måndagen att trotsa kammarrättens beslut och betala de 15 miljoner kronor kommunen fortfarande är skyldig det irländska flygbolaget Ryanair. Tio av dom 15 miljonerna har redan förfallit till betalning och om kommunen inte betalar så har Ryanair möjlighet att vidta rättsliga åtgärder.
Endast socialdemokraterna var med och tog beslutet - alla andra partier avstod från att delta i beslutet. Nyköpings kommuns reklamavtal med Ryanair för sammanlagt 55 miljoner kronor har varit en följetång sen det tecknades i våras. Kommunen hann precis betala dom första 40 miljonerna innan länsrättens verkställighetsförbud hann igenom kommunfaxen, men de resterande 15 miljonerna har ännu inte gått iväg. Fem miljoner skulle betalats senast den sista juni, ytterligare fem senast den sista september och eftersom Ryanair ännu inte fått betalningarna kan bolaget säga upp reklamavtalet eller stämma kommunen för avtalsbrott. Men kommunstyrelsens beslut på måndagen att betala ut pengarna innebär att kommunen gör sig skyldig till domstolstrots. Det säger kammarrättens lagman Per Anders Lindgren som var med och beslutade att utbetalningen inte får verkställas förrän kammarrätten prövat frågan vilket sker just nu. Han får stöd av länsrättens rådman Ola Svensson som säger att ett beslut att betala ut de resterande 15 miljonerna helt skulle vara i strid med rättsordningen.