LO vill ha låglönesatsning

På måndagen har LO:s styrelse beslutat om en gemensam plattform för de sexton LO-förbunden inför avtalsrörelsen. Det blir en satsning på de lägst avlönade säger LO:s tillförordnade avtals sekreterare Erland Olausson.
– Under senare år har ju skillnaderna ökat mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Ska man få en rimlig satsning ur rättvisesynpunkt, är det en låglönesatsning som krävs. LO:s mål är att minska de ökade skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare. Precis som i förra avtalsrörelsen vill LO också minska skillnaderna mellan lågavlönade, huvudsakligen kvinnodominerade förbund, och de LO-förbund som har de högsta lönerna. Också de lägst inom varje förbund ska prioriteras. Exakt hur höga kraven blir i kronor och procent slås fast först om ett par veckor, men klart är att det blir ett minimikrav som huvudsakligen uttryck i kronor och ören. Det innebär att lågavlönade får förhållandevis mest. De 16 LO-förbunden har nu lyckats sopa vårens splittring i samband med Kommunalkonflikten under mattan och det var ett enigt beslut. Men att få arbetsgivarna att gå med på låglönesatsning blir nog svårare. Arbetsgivarna brukar vilja ge mest till de som anses var duktigast och det är inte alltid de lägst avlönade. Det kan leda till konflikter framöver, tror LO:s avtalssekreterare. – De kommer lågavlönade grupper att kräva kompensation. Gör man det utan att de andra accepterar en sådan förändring då leder det till en karusell med löner, priser och skatter där vi försöker kompensera varandra igen. Då blir det inte reallöneökningar. Det blir inte riktiga pengar i plånboken, då blir det luft i lönekuvertet. Det är ingen intresserad av, inte företagen, inte löntagarna.
Johan Prane johan.prane@sr.se