Nato i krismöte om EU:s försvarsplaner

Nato:s ambassadörer höll krismöte i Bryssel på måndagseftermiddagen för att diskutera hur EU:s planer på ett närmare försvarssamarbete kan påverka Nato. Det är framförallt USA som driver på av oro för att försvarssamarbetet mellan Europa och USA ska skadas eller rent av falla samman om EU bygger en egen försvarsorganisation.
”Utveckla ert eget försvarssamarbete men gå inte för långt.” Den varningen utfärdar USA när EU nu är i full färd med att skriva in ett närmare militärt samarbete i sin nya författning. EU-ledarnas diskussioner om försvarssamarbetet på toppmötet i Bryssel i slutet av förra veckan slutade visserligen i djup oenighet och de förslag som USA ogillar mest ser ut att ha fallit. Men stormakterna Tyskland och Frankrike, som föreslår ett mer utvecklat europeiskt försvarssamarbete än de flesta andra EUländer, verkar inte ha gett upp. Tunga ledare lugnar inte USA USA har inte lugnats av att flera tunga EU-ledare, bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair och Frankrikes president Jaques Chirac, försäkrat att EU:s försvarssamarbete inte ska tillåtas konkurrera med Nato:s. Militärhögkvarter oroar mest Det är framförallt Tysklands och Frankrikes förslag om ett europeiskt militärhögkvarter som fått USA att reagera. Det skulle enligt de ursprungliga planerna ligga i Tervuren i Belgien och ha i uppgift att planera EU:s egna militära aktioner utan Natos medverkan. Lite samarbete accepteras USA har inget emot att Europa stärker sitt försvars- och krishanteringssamarbete och gör det militära samarbetet med Nato mer effektivt. EU kan också få göra självständiga, mindre utryckningar när Nato inte vill medverka. Men USA accepterar inte det fransk-tyska förslaget om europeiska försvarsgarantier, eftersom det redan finns inom ramen för Nato. USA är också emot att en mindre grupp EU-länder ska kunna samarbeta militärt. På måndagseftermiddagen samlades alltså Nato:s ambassadörer för att ta ställning till om EU:s försvarspolitiska planer kan hota sammanhållningen inom Nato och det militära samarbetet med USA. Nato-ambassadörerna har försökt tona ned betydelsen av mötet men USA sticker inte under stol med att de kommer att försöka förhindra ett alltför nära försvarssamarbete i EU.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se