Ökat förtryck efter 11 september

USA:s krig mot terrorismen har lett till att makthavarna i många arabländer har ökat förtrycket av den egna befolkningen. Det framgår av en officiell FN-rapport som publicerats på måndagen.

Att kampen mot terrorismen lett till att mänskliga rättigheter allvarligt kommit i kläm finns det vittnesbörd om från många håll. Utnyttjat läget efter 11 september I en rapport från FN:s utvecklingsorgan UNDP, som publicerades på måndagen, sägs att en rad auktoritärt styrda arabländer utnyttjat det nya läget efter den 11 september till att ytterligare undertrycka de politiska fri- och rättigheterna. Det är de gjort genom att vidga definitionen på terrorism så att den också omfattar vanlig oppositionell verksamhet och på så sätt har man kunnat slå ned på den. Rapporten säger till exempel att censuren har skärpts på flera håll, bland annat genom att internet bekämpas och publikationer förbjuds för att de påstås stödja terrorism. Utöver kampen mot terrorismen säger FN att de här regimerna också använt konflikten mellan Israel och Palestina till att bekämpa den inhemska oppositionen. Kvinnors ställning försvagas Ytterligare en följd är att kvinnornas ställning på många håll i arabvärlden försvagats eller att den förbättring som kunnat iakttas har mattats av. USA:s kamp mot terrorismen förs nu, enligt den officiella versionen, i första hand i Irak. I FN-rapporten görs ingen värdering av hur det påverkat förutsättningarna för fri- och rättigheter i arabvärlden men enligt amerikansk uppfattning ska demokratin nu sprida sig. Men så har det alltså hittills inte blivit. Nyligen har dock diktaturen i Saudiarabien sagt att de nästa år för första gången ska genomföra lokalval, men det är oklart om det är en effekt av Irak-kriget eller helt har inhemska orsaker. FN-rapporten som är en årlig publikation är sammanställd av ett 40-tal västinriktade arabiska intellektuella och de uppmanar arabländerna att öppna sig för influenser från omvärlden.

Sten Sjöström sten.sjostrom@sr.se