Samhällstjänst för skattebrott

En fastighetsmäklare från västra Blekinge dömdes på måndagen av Blekinge tingsrätt för bokförings- och skattebrott.
Enligt tingsrätten har mannen mellan åren 1996 och 2000 undlåtit att bokföra intäkter för värdering och förmedling av fastigheter. Fastighetsmäklaren döms även för skattebrott eftersom han lämnat oriktiga inkomstuppgifter för taxeringsåren 1998 till 2001. Mannen döms till villkorlig dom och 120 timmar samhällstjänst.