Ingen ansvarsfrihet för Skoglund

Lars-Erik Skoglund, tung s-politiker i Borlänge, beviljas inte ansvarsfrihet för den kritiserade resan till Tjeckien i somras. Det är resultatet av den revisionsrapport som presenterades i kväll. Svante Ek, som är ordförande för Revisionen i Borlänge, anser att den allvarligaste kritiken ligger i den totala bristen på ekonomisk kontroll. Bland annat konstateras i rapporten att man inte diskuterat ekonomi med de konsulter som var inblandade i resan. Lars-Erik Skoglund valde igår att på eget initiativ avgå från alla sina politiska uppdrag i Borlänge