Ingen skattehöjning i Jönköping

Det blir en stram budget för Jönköping nästa år.
I stället för en skattehöjning väljer kommunen att dra ner på verksamheten. -Visst hade vi velat fortsätta som i år, men verkligheten ser annorlunda ut, säger Åke Johansson, centerpartistiskt kommunalråd till nyheterna. Den nya budgeten innebär också att äldreomsorgen i Jönköping står inför en stor förändring. Det kommer att bli färre som bor i servicehus och fler gamla som vårdas i det egna hemmet. Men enligt Peter Persson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för sociala frågor, krymper inte anslagen till äldreomsorgen. -Det blir billigare att vårda hemma, men å andra sidan får fler hjälp och vård, säger han till nyheterna.