Minnestest avslöjar demenssjukdomar

Demenssjukdomar som Alzheimers kan avslöjas mycket tidigare med hjälp av ett minnestest.
Det är slutsatserna av ett forskningsprojektet vid Umeå universitet. Undersökningen har pågått sedan 1988 och 3 600 slumpvis utvalda Umeåbor mellan 35 och 80 år har undersökts.