Porjus kämpar för sin överlevnad

I vattenkraftssamhället Porjus kämpar invånarna för att samhället ska överleva och ha en framtid. En framtid med skola, affär, äldreboende och små industirer.
Äldreboende Pionjären, som är fullbelagt, hotas av stängning. Badhuset har redan stängt och likaså har även folktandvårdens filial gjort. Kravet från Porjusborna är nu att samhällsservicen med äldreboende, skola och affär ska finnas kvar. Lars Wallbing som är ordförande i bya- och intresseföreningen i Porjus tycker att kommunpolitikerna måste inse vikten av att de mindre byarna kan överleva. - Lever inte byarna så hotas även centralorten, säger Lars Wallbing. Inger Junkka driver hotell Rallarrosen i Porjus. Hon anser att frågan även påverkas av regionalpolitiken som drabbar alla orter i inlandet. - Jag tror på att Porjus kommer att överleva men vi måste göra som örnen och rikta blicken längre bort, säger hon.