Mål istället för lag – bot på kommunkris

Kommunförbundets ordförande i Norrbotten Per Lavander ser positivt på den statliga ansvarsutredning som pågår om offentlig verksamhet. Han vill istället för lagar ha nationella mål som kommunerna själv får bestämma vägen till.
Enligt Per Lavander blir det allt svårare för kommunnerna att själva bestämma över sin verksamhet. Detta då ekonomin blir sämre och lagstadgad verksamhet måste prioriteras, samtidigt som tillräcklig kompensation från staten ofta saknas.