Tågvärdar måste hålla sig

Många tågvärdar på Skånetrafiken är missnöjda med arbetsmiljön på tågen. Toaletterna på tågen är nämligen ofta ur funktion och tågvärdarna måste då hålla sig under långa arbetspass eller uträtta sina behov vid närmsta buske utmed spåret.
- Om man tänker på att vi arbetar sju timmar innan vi har rast så är det väldigt lång tid att inte ha någon toalett. Vi tvingas då göra våra naturbehov i buskar vid spåret och det känns rätt förnedrande, speciellt när resenärerna får syn på en, säger Tony Gezelius, huvudskyddsombud på Kvalitetskontroll Skånelän AB Nödlösning Tony Gezelius menar att toaletterna på pendeltågen ofta är ur funktion och att det inte alltid finns toaletter till personalen på tågstationerna. Skyddsombuden har drivit frågan en längre tid i företaget. Men det enda man hittills lyckats åstadkomma är en nödlösning där arbetsgivaren låter personalen besöka den offentliga toaletten på Malmö Central och att företaget då betalar. Men dessa toaletter är inte öppna dygnet runt, vilket skyddsombuden anser är en brist. - Jag håller med om att det är ett problem, men det är svårt att lösa problemen med toaletter eftersom vi reser på en sträcka och inte har ett kontor att vara på, säger Jörgen Berggren, VD för Kvalitetskontroll Skåne län AB. Rånrisk Men för att försöka göra situationen bättre håller företaget på att etablera kontakter med stationshusen så att de får hyra toaletter i byggnaderna. De för också kontinuerliga diskussioner med de som har hand om tågen för att toaletterna på tågen ska vara i bra skick. - Det är ju inte bra att personalen går ut i buskaget när det är mörkt och uträttar sina behov för det ökar ju rånriskerna, säger Jörgen Berggren.