Hyreskraven orimliga anser hyresgäster

Kraftiga hyreshöjningar väntar många av landets hyresgäster. Hyresgästföreningen anser att de hyreshöjningarna som de kommunägda bostadsföretagen vill ta ut nästa år är orimliga.
På Gotland har Gotlandshem föreslagit en höjning på fyra procent, men genomsnittet för landet ligger på 4,6 procent, vilket är dubbelt så mycket som höjningarna i år. Höjningarna motiveras med att elkostnaderna och sophämtningen blir dyrare och att behovet av underhåll ökar.