Ökade krav på Östersjöns hamnar

Hamnarna i Blekinge och resten av Östersjön måste se över möjligheterna att stänga ute fartyg som inte uppfyller miljökraven.
Det är miljöorganisationen Greenpeace som vill att hamnarna ska ta ett större ansvar för miljön i Östersjön. Helst skulle Greenpeace vilja införa ett så kallt internationellt körkort för fartyg för att förbättra miljön. -Som det är nu är nu kan oljetankers ha enkla skorv, outbildad besättning och dålig lokalkännedom säger Lennart Daleus, generalsekreterare på Greenpeace. Med ett körkort skulle hamnar lätt kunna avvisa de fartyg som inte håller måttet. Men vägen till ett körkort är lång, och måste gå via FN-organet IMO, International Maritime Organisation, för att det ska fungera över gränserna. Under tiden vill Greenpeace att hamnarna själva ska göra vad de kan för att försvåra för undermåliga fartyg genom att exempelvis höja avgiften för de fartygen.