Anklagelser orsakade sjukskrivning

En anställd på kommunala Polarbuss i Umeå blev i förra veckan hemskickad från jobbet anklagad för en rad oegentligheter.
Men efter en utredning visade det sig att inget fel begåtts och facket är kritiska till hur verkställande direktören Rolf Person hanterat ärendet. Den utpekade tjänstemannen är nu sjukskriven på grund av anklagelserna. Huvudskyddsombudet Jan Erik Wahlström säger att den anställde behandlats på ett otillfredställande sätt. Ärendet ska i veckan tas upp i skyddskommittén som en arbetsskada och Wahlström säger att vd.n då antingen får styrka sina uppgifter eller också be om ursäkt och betala skadestånd. VD:n Rolf Persson har inga kommentar annat än att han avser att sköta den här frågan med berörda fackliga organisationer och befattningshavaren.