Moms hot mot ideella föreningar

Bildningsförbundet i Jönköping tror att antalet ideella föreningar snart kommer halveras. Anledningen är ett EU-direktiv som säger att alla ideella föreningar ska betala moms på all sin verksamhet.
Hans Mannefred som arbetar på jönköpings läns bildningsförbund säger till Nyheterna att det skulle innebära en förlust på flera miljarder för landets ideella föreningar. Det i sin tur skulle innebära att många får dra ner kraftigt på sin verksamhet, och höja avgifterna. Hans Mannefred tror då att betydligt färre kommer att gå kvällskursen till exempel.