Salmonellafall på gård utanför Mariestad

Ett misstänkt fall av salmonella har upptäckts på en gård med svinuppfödning utanför Mariestad.
Ett stickprov på en slaktad sugga visade, att det fanns bakterier i kroppen. Gården har spärrats av, och en salmonellautredning har inletts på resten av djuren på gården. Hur suggan har smittats av salmonella är hittills oklart, men det har konstaterats att smittan inte har någon koppling till de många fallen i Östergötland. Det skriver Mariestadstidningen (TSL).