Ödeshög vill höja skatten

Ödeshögsborna kan få höjd kommunal skatt nästa år. Kommunens budgetberedning har kommit fram till ett förslag på att höja skatten med 50 öre för att klara nästa års budget.
Socialdemokraterna kunde tänka sig en höjning på tio öre mer för kunna behålla skolorna på landsbygden. Jan-Olof Gustavsson, centerpartistiskt kommunalråd, säger att det är minskade statsbidrag som är den främsta orsaken till underskottet för Ödeshög kommun. I mitten av november tar kommunfullmäktige beslut om det blir en skattehöjning.