Värnpliktiga hoppar av grundutbildning

Många värnpliktiga slutför inte grundutbildningen. På P 18 i Visby är det så många som 13 procent som hoppar av vilket oroar ställföreträdande regementschefen Ronny Larsson
Det handlar om att värnpliktiga tvingas avbryta sin utbildning pga skador i knän, fotleder och rygg. Men många problem handlar också om att dagens värnpliktiga en annan psykisk bakgrund än tidigare och är en generation av individualister. En utredning pågår också för att förbättra testen vid mönstringen. På Gotland försöker man att minska avhoppen genom att dela in de värnpliktiga i olika grupper så att det får bygga upp sin fysik, och få en bättre och roligare fritid, bland annat genom samarbete med högskolan.