Svinesundsbron i Sverige, Svinesundsbrua i Norge

Norrmännen åker på brua. Svenskarna på bron. Men resten av namnet är lika för båda.
Den nya E 6-bron mellan Sverige och Norge vid Svinesund ska heta Svinesundsbron/Svinesundsbrua, anser de svenska och norska vägmyndigheterna. I god tid före byggstart utlystes en namntävling som resulterade i olika förslag - bland annat Vikenbron. Den nuvarande bron vid Svinesund förslås få namnet Gamla Svinesundsbron/Gamle Svinesundsbrua.