Markundersökning vid brädgård i Vall

Just nu pågår arbetet med att undersöka hur förorenad marken är vid Södervägs brädgård i Vall. Problemet har varit känt sen länge men nu finns förhoppningar om att få statliga pengar från Naturvårdsverket för sanering och återställning av förorenade områden.
Det var på 1950-talet som man började med impregneringsmedlet kreosot på Södervägs brädgård i Vall. Förra året gjorde länsstyrelsen en inventering av gamla industrifastigheter på Gotland för att riskklassa områden där det förekommit miljöfarlig verksamhet som kan ha inneburit föroreningar av marken. Brädgården i Vall hamnade i den högsta riskgruppen och Mattias Vejlens som är miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen anser att läget är allvarligt eftersom kreosot gått ner i grundvattnet och kan påverka dricksvattentäkter.