Jaktdom överklagas av Talma sameby

Den segdragna rättstvisten mellan Talma sameby och länsstyrelsen om vem som ska ha rätt att jaga älg på statens mark i fjällen fortsätter. Efter bakslag i kammarrätten i september överklagar nu samebyn domen till Regeringsrätten.
Enligt Talma, som har sina marker i Kirunaområdet, har samebyarna förstahandsrätt till älgjakten på statens mark. Länsstyrelsen anser att jakträtten ska fördelas mellan samebyarna och andra jägare. Hittills har länsstyrelsens linje fått gälla, men kraven från Talma sameby har skapat stor oro bland ickesamiska jägare i hela renskötselområdet.