Farliga ämnen kontrolleras

Den här veckan genomför Arbetsmiljöinspektionen en kontroll av farliga ämnen på arbetsplatser i Sörmland och Östergötland.
160 företag ska besökas. Det handlar om en undersökning för att upptäcka brister i hanteringen av farliga ämnen.