Färre vuxenstuderande i Köping p g a besparingar

Färre vuxna får chansen att studera i Köping när kommunen minskar platserna på KomVux drastiskt. Rektorn för KomVux är kritisk.
Köpings kommun gör en kraftig neddragning på antalet platser på KomVux. Nästa år skulle det ha funnits 200 platser för vuxenstuderande, men sparkrav gör nu att utbildningsnämden beslutat att bara anordna 110 platser. Örjan Linvall, rektor på KomVux i Köping, är kritisk till neddragningen. - Köping har ju under hela den tid som jag överblickar - och jag har varit rektor sedan 1980 - satsat på KomVux. Det här känns verkligen inte bra, säger Örjan Lindvall till P4 Västmanland. Under de år det så kallade "Kunskapslyftet" pågick hade Köpings kommun som mest över 600 KomVux-platse. Sedan dess har antalet minskat stegvis till drygt 200 i år. Nästa år hade Köping med hjälp av stadsbidrag kunnat få sammanlagt 200 platser. Men kommunen måste själv stå för kostnaden för knappt hälften av platserna, och det gör att man inte anser sig ha råd med mer än sammanlagt 110 platser nästa år. Det kan bland annat drabba elever som vill läsa in betyg för att bli behöriga att söka till högskolan. Örjan Lindvall tycker inte att besparingarna stämmer överens med att kommunen samtidigt satsar på ett kompetenscenter, där det bland annat finns möjlighet till högskolestudier på distans. Inte heller med ett av de mål som kommunfullmäktige i Köping antagit: att man ska jobba för att fler invånare ska vara högskoleutbildade. - Nu får vi alltså skära ner på den här vägen fram till högskolan, så i den meningen ligger inte den här besparingen i utbildningsnämndens budgetförslag i fas med de här målen. Jag beklagar det, säger Örjan Lindvall till P4 Västmanland.