Färre dödsolyckor i Jönköpings län

Dödsolyckorna på länets vägar fortsätter att minska. Fram till sista september hade 13 personer dött i trafiken i länet. Det kan jämföras med 23 under samma period förra året.
Också antalet svårt skadade i länet har minskat något jämfört med förra året, medan antalet lindrigt skadade ökat kraftigt i år.