Olaglig dikning

En utdiktning i Anga har anmälts till åklagare i Stockholm.
Den person som grävt diket har hävdat att det varit fråga om rensning av ett dike, något som inte kräver tillstånd. Men länsstyrelen som varit på plats i Anga anser att diket fördjupats betydligt vilket kräver tillstånd för markavvattning. Och därför har ärendet lämnats till åklagare för prövning.