Upprustning av gamla broar i Hallstahammar

Hallstahammars kommun vill nu rusta upp flera av de gamla broarna som går över Kolbäcksån i centrala Hallstahammar.
Det handlar bland annat om bron över Bruksfallet och den gamla Järnbron vid Bult-området. 5,8 miljoner kronor beräknas renoveringen kosta. För ändamålet söker nu kommunen pengar hos länsstyrelsen. - Det var väldligt positivt, jag flög i taket nästan. Det säger Bo Lage Larsson, en av de hallstahammarsbor som har engagerat sig för att bevara den gamla järnbron som byggdes 1915. - Det är positivt att de har vaknat upp, det finns kulturarbetare bland politiker också tydligen. Flera av broarna i området är i dåligt skick, och det krävs omfattande åtgärder för att återställa dem till godtagbar standard. F örst kommer en noggrannare besiktning att göras innan det står klart vilka reparationer som kan komma i fråga. Sedan blir det en fråga för länsstyrelsen att ta ställning till hur stort bidrag som ska beviljas. Hallstahammars kommun har begränsade möjligheter att hitta pengarna i sin egen kassa. - I januari 2004 står det klart hur mycket pengar som Riksantikvarieämbetet fördelar till de olika länen, säger Ulf Nord på länsstyrelsen i Västmanlands län. Anslaget minskade inför år 2003, men i regeringens proposition som kom för cirka tre veckor sedan föreslår man ökade anslag. Det handlar om cirka 250 miljoner på hela riket. - Vi hoppas på mellan 10 och 13 miljoner för Västmanlands län, och sedan blir det en fråga om att prioritera bland olika åtgärder, säger Ulf Nord till P4 Västmanland.