Akuta åkommor hänvisas till Hemse och Roma vc

Från och med första veckan i november inför Gotlands kommun ett nio veckor långt stopp för hyrpersonal. För vårdcentralernas del betyder det sju läkare färre än idag. Stoppet kommer framför allt att drabba de patienter som idag är listade hos en hyrläkare. För de patienterna kommer det bara att finnas två läkare som tar emot akuta besök - en i Hemse och en i Roma. Andrea Widén är chef för primärvården på Gotland, och hon förklarar varför hälso- och sjukvårdsförvaltningen har valt den här lösningen.