Flyktingar till Gustavsvik igen

Efter att Gustavsviks flyktingförläggning har varit stängd i två månader, är det nu återigen dags att öppna och ta emot asylsökande. Den här gången blir det i mindre skala än tidigare, Gustavsvik ska bli ett annex till transitenheten i Märsta. Nätverket utan gränser, som fortsatt med integrationsarbete på Gotland sedan förläggningen stängdes, tycker att Migrationsverket agerar inhumant och kortsiktigt. Roger Olausson, informatör på Migrationsverket i region Stockhom som Gotland tillhör, förklarar varför Gustavsvik öppnas igen: