Kd startar familjekampanj

Kristdemokraterna ska nu starta en kampanj i hela landet för att ta reda på om familjepolitiken uppfyller de krav som allmänheten ställer på den.
Syftet med kampanjen är att få igång ett samtal om familjens betydelse samt att få besked om hur föräldrar och barn själva vill att samhällets stöd till familjen ska vara utformat, det säger Acko Ankarberg Johansson, kommunalråd i Jönköpings kommun till Radio Jönköping. Kampanjen kommer att bestå av lyssnarsamtal, en enkätundersökning och en opinionsundersökning och kampanjen ska lägga grunden för KD:s nya familjepolitiska program som kommer att presenteras våren 2004.