Fortsatt lågt grundvatten ställer till problem

Grundvattnet är fortfarande onormalt lågt i vårt området.
På Västkusten kan det medföra problem med vattentillgången i grävda brunnar och det är också risk för att borrade brunnar tar in saltvatten i kustnära områden. Enligt SMHI behövs mer regn än normalt för årstiden för att grundvattennivån ska bli tillräckligt hög.