Ordförande för Norrviken avgick

BÅSTAD. Turbulensen kring framtiden för Norrvikens Trädgårdar utanför Båstad fortsätter. Idag avgick styrelseordföranden i trädgårdarnas driftsbolag, Staffan Svenby. Istället blir det nu VD:n på PEAB Asfalt, Malte Åkerström som ska leda styrelsearbetet.
Svenby hoppar av ordförandeuppdraget för att finansieringen av trädgårdarna nästa år ännu inte är löst och att det arbete som väntar blir alltför tungt. Enligt nya ordföranden Malte Åkerström kommer finasieringen att lösa sig så fort planerna på en rad markbyten mellan byggföretagen PEAB/NCC och kommunen har förhandlats färdigt.