Iran går med på hårdare kontroll av kärnenergin

Iran lovade på tisdagen att gå med på hårdare internationell kontroll av sitt kärnenergiprogram. I gengäld ska Iran få lättare att importera civil kärnkraftsteknik. Uppgörelsen träffades när utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Storbritannien var i Teheran på tisdagen.
Avtalet med Iran blev klart i ett läge när tiden verkligen börjat rinna ut. Senast om tio dagar, den 31 oktober, skulle Iran underteckna ett protokoll med FN:s atomenergiorgan IAEA om mer omfattande internationella inspektioner av Irans kärnenergiprogram. Avsikten är att kontrollera att det inte bara är en täckmantel för att tillverka kärnvapen, vilket är vad USA misstänker och Iran kategoriskt förnekar. Iran har tidigare vägrat spika datum Men Iran har hittills vägrat gå med på något datum, tills nu när Tyskland, Frankrike och Storbritannien med gemensamma krafter fått Iran att böja sig. Protokollet med IAEA om ökad kontroll kanske visserligen undertecknas först i november men ska börja tillämpas direkt. Avbryter upparbetning av uran En annan viktig sak som Iran gått med på är att åtminstone temporärt avbryta sina planer på upparbetning av uran. Upparbetat uran som vidareförädlas ytterligare kan användas för tillverkning av kärnvapen. I gengäld erkänns Irans rätt att bygga ut fredlig kärnkraft och Iran ska få lättare att köpa den nödvändiga tekniken också i väst, hittills har man mest förlitat sig på ryska leveranser. IAEA har inte sagt sitt Den franske utrikesministern Dominique de Villepin sa att avtalet var en ”lovande start” men det är ännu inte helt klart om IAEA ger sitt fulla godkännande. Om inte kan de hänskjuta frågan till FN:s säkerhetsråd som ytterst kan införa sanktioner mot Iran på samma sätt som mot Irak tidigare. Dagens avtal är under alla omständigheter en stor framgång för europeisk diplomati. USA har skramlat med sina vapen men EU har velat lösa krisen kring den iranska kärnkraften med dialog och politiska medel, vilket nu kanske ser ut att lyckas.
Sten Sjöström sten.sjostrom@sr.se