Det ska bli ett val i området Nordirland

Det har länge varit bråk mellan dom två folkgrupperna protestanter och katoliker i området Nordirland i Storbritannien.
I bråken har många dödats av katolska och protestantiska våldsgrupper.
Nu verkar det som att området är på väg att få fred.

Många protestanter vill att Nordirland ska fortsätta att tillhöra Storbritannien. De flesta katoliker vill istället att området ska vara en del av landet Irland. Regeringen i Storbritanniens huvudstad London bestämde förut att Nordirland skulle få en egen riksdag och regering. Där var det tänkt att dom två folkgrupperna skulle samarbeta med varandra. Men det gick dåligt. De katolska och protestantiska politikerna blev osams. Nu vill politikerna i Storbritanniens regering göra ett nytt försök att ge Nordirland en egen riksdag och regering. Och idag säger våldsgruppen IRA att de ska förstöra sina vapen.