Vindkraft i framtiden

Energimyndigheten tillbakavisar kritik

Det finns stora planer för den framtida utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Men regeringens och Energimyndighetens mål för den planerade utbygganden får kritik. Men Energimyndighetens generaldirektör håller inte med.

– Just detta att man skall förbereda sig och investera i elnäten, det är skälet till att myndigheten och regeringen satt upp ett sådant här mål därför att andra aktörer måste börja planera för att man ska klara så här mycket vindkraft i nät och när de säger att det är omöjligt, då har de ingen grund för det. Det har gått till andra länder att bygga ut vindkraften, minst lika mycket som detta, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

I regeringens och Energimyndighetens planeringsmål talas det om att vindkraften i Sverige år 2020 ska producera 30 terawattimmar el. Men enligt Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott så är det mer realistiskt att tro att det kommer bli närmare tio terrawattimmar.

Elnätet måste byggas ut kraftigt för att elen från alla nya vindkraftverk ska kunna transporteras till användarna, påpekar de i en skrivelse. Och kostnaden för det måste finnas med i kalkylen.

– När man har ny energikraft, så överstiger alltid prognoserna verkligheten och de överstiger också de tekniska möjligheterna, säger Harry Frank, professor vid Mälardalens högskola.

Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger menar att allt det här finns medräknat och att planeringsmålet som arbetats fram gjort just för att förbereda alla aktörer på elmarknaden på att en kraftig utbyggnad behövs. Kostnaderna för vindkraftsutbygganden beräknas, enligt Kåberger, hamna på drygt 100 miljarder kronor.

Kostnaden för elnätets utbyggnad för att klara det ligger på cirka en tiondel av den kostnaden.

Han tycker inte att det är nödvändigt att staten kliver in med öronmärkta pengar för att hjälpa till med utbygganden av elnätet. Han ser inga direkta hinder för att få med alla berörda på tåget.

– De som investerar i vindkraft gör det för att tjäna pengar. De som har elnäten, då gäller det att se till att de gör de investeringar som krävs för att vindkraftens el ska tas om hand och kunna exporteras på ett effektivt sätt när det är överskott för Sverige, säger Tomas Kåberger.

Klarar man det till 2020?

– Det är besvärligt och det är därför man talat om för alla inblandade att det är den här stora storleksordningen som blir aktuell.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se