Kritik mot skolmatsal i Örby

Miljön i Örbyskolans matsal är under all kritik. Det skriver en förälder i ett brev till Marks kommun. Pappan, som har varit med sin dotter i matsalen, beskriver både ljudnivån och trängseln som oacceptabel. Rektorn, Anettte Berg, håller med om att det inte fungerar bra idag, trots mindre åtgärder som nya gardiner och möbler. Hon säger att skolan behöver en större matsal för att lösa problemet.
Kommunstyrelsens ordförande, Lars-Olof Johansson, (c), lovar att inhämta förslag på lösningar från både Barn- och ungdomsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden.