Upprop för dopningsfri idrott

Västmanlandsidrotten startar nu ett projekt mot dopning, kallat Ren Energi. Man vill lyfta fram det positiva hos idrotten efter den senaste tidens dopningskandaler.
Kampanjen börjar med ett upprop för dopningsfri idrott. Lotta Ohde Tömmervik som är kontaktperson för projektet, säger till P 4 Västmanland att det är få som dopar sig, men att alla aktiva inom idrottsrörelsen får känna av allmänhetens misstro, även de helt oskyldiga. - Därför vill vi visa allt det fina med idrotten, och få de enskilda utövarna att ta uttrycklig ställning emot dopning, säger Lotta Ohde Tömmervik till P 4 Västmanland.