Endast svenska tilläts i fikarummet

En anställd på ett Norrköpingsföretag har anmält sin arbetsplats för diskriminering. Chefen påstås förbjuda anställda att prata sitt hemspråk i fikarummet. Det enda språk som får användas är svenska, enligt mannens anmälan till diskrimineringsombudsmannen.
Mannen som anmält fallet till DO har jobbat på Norrköpingsföretaget i två år. Fram till augusti säger han sig inte haft några problem med sin arbetsgivare. Problemen började när en landsman till honom anställdes för två månader sedan. Arbetsgivaren tolererade inte att de två talade på sitt hemspråk. I anmälan till diskrimineringsombudsmannen skriver han att den kvinnliga chefen reagerade starkt när arbetskamraterna pratade med varandra i fikarummet. Chefen ska ha sagt att hon inte tolererade ett annat språk än svenska. Av rädsla för att bli svartlistad vill den anställde inte medverka i radio. Men han berättar för Sveriges Radio Östergötland att han försökt diskutera saken med sin chef utan resultat. Mannens arbetsgivare vill inte kommentera fallet.