Influensavaccinationer ökar i Skåne

Förra året införde Region Skåne gratis vaccinationer mot influensa för personer över 65 år och det visade sig får goda resultat. Antalet personer i åldersgruppen som vaccinerade sig mot influensan steg från 40-55 procent. Förhoppningen är att ännu fler ska välja att vaccinera sig i år.
- Risken för att influensan leder till allvarligare följdsjukdomar, är mycket större bland äldre människor. Genom att erbjuda vaccinationer gratis hoppas man kunna effektivisera sjukvården och få loss vårdplatser till annat, säger Alexander Dozet som är miljöekonom på Region Skåne. Beslutet baserar sig på flera utländska undersökningar och ett tidigare försök av samma slag i Stockholm. Och även om det inte är säkert att Skåne kommer nå samma goda resultat är det enligt Alexander Dozet värt att prova samma metoder.