Wibe vill ha folkomröstning om EU:s grundlag

Riksdagsledamoten Sören Wibe, ordföranden i socialdemokraternas kampanj mot i EMU inför omröstningen, vill ha en folkomröstning också om EU:s nya grundlag. Bland annat eftersom grundlagen förväntas innehålla bestämmelser om att EU:s lagar alltid ska väga tyngre än svenska.
– Det är en så pass genomgripande och stor förändring av vårt styrelseskick att man bör låta folket ta ställning till det i en beslutande folkomröstning, tycker jag, säger Sören Wibe, s. I dag blir det, enligt utrikesdepartementets bedömningar, troligen folkomröstningar om den nya EU-grundlagen i åtminstone sju länder, bland annat i Danmark, Irland och Spanien. Sören Wibe vill att Sverige sällar sig till den skaran. Det räcker inte med att de folkvalda ledamöterna i riksdagen avgör frågan, enligt Wibe. – Opinionen inom de olika partierna är ju splittrade så att det partiväsende vi har förmår inte fånga upp de åsikter som egentligen finns inom befolkningen. Wibe har ännu inte bestämt sig för hur han ska driva kravet, men utsikterna i dag för att det blir en folkomröstning är väldigt små. Alla riksdagspartier utom de EU-kritiska, vänsterpartiet och miljöpartiet, är emot. Också flera socialdemokrater som röstade nej till EMU vill i det här fallet låta riksdagen avgöra frågan. Statminister Göran Persson vill låta riksdagen bestämma. – Folket röstar om EU-frågorna också i allmänna riksdagsval och det är oerhört viktigt att vi lägger ansvar också på Sveriges riksdag så att inte de frågorna flyttas ut därifrån till mer eller mindre permanenta folkomröstningar. Det tror jag vore olyckligt för EU-frågorna och det vore också olyckligt för tilltron till riksdagen, säger statsminister Göran Persson.
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se
Herman Melzer herman.melzer@sr.se